הלוואה מוצר אשראי מימון יעיל לעסקים

התאמת מוצר האשראי לצרכי המימון של העסק

עסקים נזקקים לסוגים שונים של מימון והלוואות במהלך הפעילות העסקית. מגוון רחב של צרכים עסקיים אשר משתנים במהלך שלבים שונים של חיי העסק מקבל מענה באמצעות מוצרי אשראי שונים שמתאימים לכל צורך או דרישה. שלוש עקרונות מרכזיים עומדים בפנינו בעת בחירת מוצר האשראי, מטרת האשראי, מקור התשלום ואופן התשלום

במדריך זה נסקור את מוצרי האשראי השונים שמתאימים לשלושת שלבי העסק המרכזיים: שלב הקמת העסק, שלב הצמיחה, שלב ההתרחבות.

שלב הקמת העסק:

שלבי הקמת העסק נדרש בדרך כלל מימון לזמן בינוני וארוך 3-5 שנים. בשלב זה העסק נדרש להוצאות רבות וקבועות על מנת להקים את העסק, להשקיע במבנה או במרלו"ג, לרכישת קווי ייצור, להשקיע בערוצי שיווק והפצה, מתוך הבנה שהתמורה לכך תגיע בהמשך הפעילות על פני מספר שנים. לכן, יש להתאים את תקופת המימון לתקופה הנצפית להחזר ההשקעה באמצעות הלוואה מתאימה. במקרים מסוימים ניתן אף להתאים הלוואה שהיא בעלת מאפייני החזר גמישים של סכומים נמוכים בתחילה ובהמשך סכומי החזר גבוהים יותר.

בהלוואות מסוג הלוואה להשקעה או לרכישת ציוד מקובל גם לאפשר לעסק להתחיל לשלם על חשבון הקרן רק לאחר 6-12 חודשים מיום העמדת ההלוואה ("גרייס"), ובתקופה זו לשלם את הריבית בלבד על ההלוואה. מטרת ההלוואה הזו היא לאפשר לעסק להקים את פעילותו העסקית ארוכת הטווח. מקור התשלום הוא רווחי העסק העתידיים לאורך תקופת ההלוואה. אופן התשלום הוא מדורג וצופה ככל הניתן את התפתחות העסק. כנגד הלוואה שכזו הגורם הלווה יכול לבקש התאמה של הון עצמי (השקעה מהבעלים) וקבלת בטוחות שונות כגון שיעבוד על העסק.

עסק בצמיחה:

הלוואה לטובת רכישת מלאי, ייבוא: עסק מסחרי המוכר מוצרים, או עסק תעשייתי המייצר מוצרים, נזקקים למלאי ראשוני שהולך וגדל עם השנים במקביל לצמיחה והתרחבות. עסקים כאלה יזדקקו למימון עבור המלאי הנרכש, ובדרך כלל תקופת המימון תנוע בין 6-12 חודשים, תלוי בסוג המוצרים, חיי המדף שלהם, קצב המכירה של כל מוצר על פני החודש/השנה ועוד. תקופת המימון תהיה גם היא תואמת לתקופת מכירת המלאי, וסכום המימון ייגזר מעלות המלאי הכוללת הנדרשת כולל ההוצאות בגין המלאי כגון עלות יבוא, הובלה וכו'. גם במקרה כזה מוצר האשראי ייבנה כך שבמשך 2-3 חודשים תשולם ריבית בלבד, וזאת מתוך הנחה והבנה שהמלאי נמכר על פני זמן ולא בבת אחת. מטרת ההלוואה היא לאפשר לעסק להצטייד במלאי למכירה. מקור התשלום הוא רווחי העסק מהמלאי שנמכר. אופן התשלום הוא בד״כ בתשלום בודד לאחר מחזור מכירות.

מימון ייבוא

הון חוזר: כאשר העסק מוכר את המלאי והמוצרים ללקוחות שאינם משלמים במזומן אלא באשראי פתוח או כנגד המחאות עתידיות (לפחות חלק מהלקוחות) , יש צורך בתרגום האשראי הפתוח או ההמחאות הללו למזומן, וזאת בשל ההוצאות המיידיות הנדרשות לעסק לתשלום במזומן כגון הוצאות שכר ופנסיה, תשלומי מס וארנונה, תשלומי שכירות, ותשלומי הלואות. כמו במימון המלאי, גם כאן מדובר במימון או הלוואה להון חוזר, שזהו בעצם סוג של הלוואת גישור לתקופת זמן של מספר חודשים, על מנת לאפשר לעסק מעבר לתזרים מזומנים חיובי, כלומר שס"ה ההכנסות ןבתוספת האשראי יעלו על ס"ה ההוצאות. עסקים שזו המאפיין העיקרי שלהם ובצורה מחזורית, מוצר האשראי שמתאים להם יכול להיות בדמות קו אשראי, מה שנהוג לכנות אצלנו מסגרת חח"ד. באמצעות מסגרת האשראי שמותאמת להיקף המחזור הכספי של העסק, ניתן לממן את התנודות והפערים הן לגבי מימון לקוחות והן לגבי מימון מלאי. מוצר כזה מאוד נוח לעסקים בעלי מחזורים כספיים קבועים שהולכים וגדלים עם השנים, וזאת מכיוון שהם מאפשרים סוג של הלוואה עומדת, והעסק משלם את הריבית בלבד. כמובן שמוצר מסוג זה מתחדש אחת לתקופה, בין חצי שנה לשנה והוא תלוי בפרמטרים עסקיים של רווחיות והיקפי הכנסות. אפשרויות נוספות למימון הון חוזר הן מימון חשבוניות (פקטורינג) או ניכיון צ׳קים של חייבים. מטרת ההלוואה היא להפוך את התזרים שוטף של העסק לחיובי. מקור התשלום הוא תשלום החייבים לעסק. אופן התשלום הוא בחופף למועדי התשלומים של החייבים.

עונתיות: עסקים בעלי מאפיינים עונתיים, ו/או שמזהים הזדמנויות עסקיות במהלך הפעילות ומעונינים להצטייד במלאי גבוה יותר, עשויים להזדקק בשל כך למימון ספציפי לפעולה זאת שהיא נפרדת ממימון המלאי השוטף לעסק. במקרה כזה יהיה צורך במימון נקודתי לטווח הזמן שהעסק מעריך שהוא יוכל למכור את המלאי הזה, ולחזור לרמות המלאי האופיניות לעסק.

כל עסק והתזמון שלו

מימון ציוד ומכונות: עסקם אשר נדרשים לרכישה מכונות או ציוד לצורך פעילותם נוטים לממנם באמצעות הלוואות ספציפיות. הלוואות אלו בדרך כלל כרוכות בשיעבוד הציוד הנרכש. בנוסף נהוג כי העסק ישתתף באחוז מסוים מסכום המכונה. מטרת ההלוואה היא רכישת הציוד, מקור התשלום הוא רווחי החברה השוטפים ואופן התשלום הוא בד״כ בצמוד לפחת בפועל אשר חל על הציוד.

עסק בהתרחבות:

התרחבות: לא מעט עסקים מגיעים לשלבים בהם הם מעונינים להתרחב, להקים סניף נוסף או להרחיב את פעילותם לשווקים נוספים. במקרים אלו נדרשת השקעה הדומה במאפייניה להלוואה הראשונה שפירטנו. ההבדל הוא בשלב בוא נמצא העסק והסיכון שמגולם בהלוואה שכזו.

רכישת נכס: עסקים מבוססים צברו רווחים במהלך השנים המאפשרים להם להשקיע ברכישת מבנה לעסק במקום להמשיך ולשכור אותו. אולם לעיתים לא די ברווחים אלה, או בהון הפנוי העומד לרשות העסק, וגם לא יהיה נכון להשקיע את כל עודפי המזומנים שיש לעסק באותה רכישה. במקרים כאלה המימון המתאים הוא מסוג משכנתא מסחרית לתקופות זמן של 10-15 שנה, כאשר הנכס הנרכש מהווה את הבטוחה העיקרית למימון. מקובל לקבל מימון של עד 80% לעיסקה כזו כאשר העסק משלים את ההון העצמי החסר.


לסיכום: על מנת לבחור את האשראי הנכון בשביל העסק יש לאפיין את שלב ההתפתחות העסקית של העסק. לאחר מכן את הצורך הרלוונטי ולבסוף את המוצר שמתאים לאותו צורך.

דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״