fixed capital

סוגי ההון בעסק והקשר למימון

כל עסק זקוק להון. הון נדרש בעת תחילת העסק להקמתו, במהלך התפעול השוטף של עסק פעיל לטובת התרחבות והשקעות. דרישות ההון לעסקים מחולקות לשני סוגים אשר נדונים תחת: הון קבוע והון חוזר. היות ולרוב העסקים אין מספיק הון עצמי על מנת לתמוך בפעילות העסקית שלהם הם נדרש להון זר- מימון. גם אם אתה מנהל עסק קטן ועולם החשבונאות או המימון רחוק ממך חשוב להבין את ההבדלים המהותיים בין שני סוגי ההון בעסק. הם יעזרו לך להגדיר יותר טוב את צרכי המימון שלך ואת מוצרי האשראי שתרצה לרכוש.

הון קבוע:

כל עסק נדרש לכמות מספקת של הון קבוע לצורך תחילת פעילותו התפעולית. על פי שמו, סכום ההון שהושקע במגוון נכסים קבועים, הנחוצים לניהול ותפעול העסק מכונה הון קבוע. רכוש קבוע זה עשוי להיות קרקע, בניין, מכונות, ציוד וכו'. בדרך כלל, הרכוש הקבוע אינו משנה את צורתו ולא ניתן למשוך אותם מהעסק בהתראה קצרה. עם זאת, ניתן להשתחרר מהם או למכור אותם. אם כן, הון קבוע הם הכספים הנדרשים לרכישת אותם נכסים שישמשו שוב ושוב במשך תקופה ארוכה בעסק.

רכוש קבוע שמשרת את העסק לתקופה ארוכה הוא חלק מההון הקבוע

חשיבות ההון הקבוע: ניתן להבין את חשיבות ההון הקבוע מהעובדה שלא ניתן להפעיל עסק בלעדיו. ממש מההתחלה, כלומר מהגהת רעיון לעסקים, רכישת קרקעות, בניית בניין, רכישת מכונות וכו', נדרש הון. יתר על כן, לצורך הרחבת ומודרניזציה של מכונות נדרש גם הון קבוע. לכן חיוני שיהיה כמות מספקת של הון קבוע במיזם.

פתיחת עסק מצריכה הון קבוע בסיסי

הון קבוע בעסקים אינטרנטיים/מודרנים: כיום עסקים תופסים צורות שונות מעסקים מסורתיים. בעוד שבעבר לא היה כמעט ניתן להתחיל עסק ללא הון קבוע כלשהו (מלבד עסק קטן מאוד שמתבסס על שירותים שאין מצריכים ציוד) היום אפשר באמצעים שונים להתחיל פעילות עסקית שמבוססת כולה על משאבים אשר משולמים לפי צריכה. לדוגמה אם בעבר על מנת להקים חנות היה צריך לשכור חנות, להשקיע בריהוט ואבזור ותשתיות (אשר כולם נחשבים מגיעים מההון הקבוע) ועוד מלאי בסיסי היום אפשר להקים חנות אינטרנטית מבוססת דרופ שיפינג בעלות אפסית כמעט.

עסק מסורתי לא יכול לעבוד בלי הון קבוע

הון חוזר:

במונחים מאזניים, הון חוזר הוא הפער בין נכסים שוטפים להתחייבויות שוטפות של עסק:

נכסים שוטפים - התחייבויות שוטפות = הון חוזר.

נכסים שוטפים מתייחסים לאותם נכסים, המשתנים בקלות למזומן תוך פרק זמן קצר בעסק, בשנה החשבונאית. זה מורכב ממזומנים ביתרות ובבנקים, חשבונות חייבים, השקעות לטווח קצר ומלאי. לעומת זאת, התחייבויות שוטפות הן אלה אשר נועדו לשלם תוך תקופה קצרה של שנה חשבונאית אחת מהנכסים השוטפים. זה מורכב מצ׳קים שיש לשלם, הלוואות לזמן קצר, משיכת יתר בבנק, דיבידנדים לתשלום, מיסים שיש לשלם וכו'.

מזומן בקופה הוא חלק מההון החוזר

הון חוזר, המכונה גם הון מחזור או הון עבודה, הוא מרכז החיים של העסק. הון חוזר משמש לרוב לרכישת חומר גלם, תשלום שכר, דרישות דחופות עונתיות של העסק, רכישת סחורות נוספות למכירה, עמידה בהוצאות הפרסום, אספקת מסגרת אשראי ללקוחות וכו'.

ככל שסכום הנכסים השוטפים עולה על סכום ההתחיבויות השוטפות, אזי מדובר בהון חוזר חיובי, שמשמעותו שיש לעסק יכולת לסלק את ההתחיבויות השוטפות שלו לתקופה נתונה מתוך הנכסים השוטפים. כאשר הפער הוא שלילי, יש למצוא פיתרון לפער זה בדמות הזרמת הון חיצוני או מימון או בנקאי על מנת לגשר על הפער לאותה תקופה נתונה. כמובן שבמקרים של פער שלילי, יש להבין את הפער הזה ולוודא שאיננו נובע מבעיה עסקית (לקוחות שלא שילמו, מלאי שהפך למלאי "מת" ), או שהעסק לא מרוויח מהפעילות.

חשיבות ההון החוזר: החשיבות של הון חוזר משתקפת בתפעול השוטף של העסק, בהתנהלות היום יומית שלו. עסק עם המחזיק בהון חוזר חיובי ואיתן מסוגל ללא שום בעיה לשלם לספקיו, משכורות, לשרוד תנודתיות ומשברים ולנצל הזדמנויות הדורשות מזומן. נציין גם שהיעדר הון חוזר מספק אפילו ברמת הימים עלול לייצר פגיעה במוניטין של העסק (צ׳ק חוזר, איחור בתשלומים ועוד).

צרכי המימון:

צרכי המימון כאמור, יופיעו גם בתחום הרכוש הקבוע וגם הרכוש השוטף. בכל הנוגע לרכוש קבוע, כגון רכישת ציוד ומכונות, ייגזרו צרכי המימון גם מההון הפנוי שיש לעסק והיכולת לשאת בחלק מהמימון, וגם מהיכולת של העסק לפרוע את המימון הנדרש. כמובן, שצעד מקדים להחלטות כאלה, הוא בחינה וניתוח של עלות מול תועלת ברכישה של ציוד מסויים, עד כמה הציוד מקדם את העסק, חוסך לו כח אדם, מגביר את הייצור, ומביא אותו לקידמה וחדשנות מול המתחרים. ברגע שהמסקנה שרצוי לרכוש כזה ציוד, חייבת להיעשות בחינה באשר לציוד המתאים לעסק גם מבחינת גודל הסכום הכספי שיש להתחייב עליו. לא פעם, עסקים מתחייבים לרכישת ציוד שמבחינה מימונית "גדול" על העסק, ואז צעד כזה אף עלול לסכן את העסק. אף פעם לא מומלץ לממן נכסים ו/או ציוד בשיעורי מימון גבוהים מאוד ואף 100%, או להשתמש כהון עצמי בעודפי הון חוזר שנמצאים בעסק וכביכול אין מה לעשות בהם כרגע. עסק צריך להבין מה המחזור הכספי שלו בנקודות השפל והגאות של התזרים, ורק לאחר שהוא מנכה מההעודפים את ההתחייבויות לשנה-שנתיים קדימה, ניתן לראות בעודפים כהון שיכול לשמש להתחייבות לרכישה של ציוד.

יש להתאים את מוצר האשראי לסוג ההון שרוצים לממן

עסקים מתלבטים לא אחת ברכישת נדלן לעסק או בשכירתו. ככל שמדובר בעסק מתחיל עם הון עצמי "מהבית" נמוך יחסית וגם עסק שהוא חדש בשוק, תמיד תהיה העדפה לשכירות שאז מדובר בהוצאה קטנה יחסית, והיא גם מאפשרת גמישות כגון הקטנה של שטחים במידת הצורך או אף מעבר לאזורים זולים יותר. בשונה מרכישה, שאז יש התחיבות לתקופה ארוכה, עם מחויבות לשלם לבנק את ההלוואה שנלקחה על מנת לרכוש את הנכס, והגמישות בתזוזה למקום אחר, או במכירה היא נמוכה ואף עלולה לגרום הפסדים במקרים כאלה.כפי שהוסבר לעיל בנושא ההון החוזר, צרכי מימון נגזרים גם מנושאים כלהלן: הצורך לתת אשראי ללקוחות של העסק, במידה והמתחרים נוהגים באופן דומה. הצורך לרכוש מלאי במזומן ולא באשראי יכול לגרום הכבדה וצורך מיידי במימון. בדרך כלל זה מקובל ברכישת סחורה מיבוא, שאז המוכר רוצה לקבל את הכסף מראש, או מקדמה משמעותית והיתרה עם הגעת הסחורה לנמל היעד של הקונה. לא אחת, מזדמנת לעסק הזדמנות לרכישת מלאי נוסף במחיר הזדמנותי ובהנחה משמעותית במידה וישלם במזומן. במקרה כזה העסק נזקק למימון עבור התקופה שהוא מעריך שימכור את המלאי.

לסיכום: בעת הכנת תוכנית המימון לעסק יש לצבוע כל סעיף מימון בהתאם לסיווגו. כל הלוואה היא מוצר שנרכש ומתאים לסוג ספציפי של הון. רכישת מוצר אשראי שאינו תואם את סוג ההון שהוא נדרש לממן תוביל להתנהלות עסקית לא רצויה.


דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״