use the locked money

הלוואה עסקית כנגד משכנתא שנייה

העסק שלכם צריך אשראי נוסף. זה לא סוד ואתם בחברה טובה, רוב העסקים מעידים שהם צריכים עוד מימון. בעיקר עסקים בצמיחה שכל הזמן גדלים. הקושי המרכזי של עסקים קטנים ועסקים בצמיחה הוא שאין לכם בטוחות להציע כנגד המימון שאתם נדרשים לו. החדשנות הפיננסית של הבנקאים והנכונות שלנו לממן עסקים בצמיחה מייצרת לראשונה בישראל מוצר מהפכני בתחום האשראי: הלוואה עסקית כנגד שיעבוד מדרגה שנייה על דירת מגורים. בואו קודם נבין למה זה טוב, איך זה עובד, מה החסרונות ומה היתרונות.


למה זה טוב? כולנו מסכימים שעסק בצמיחה ועסק טוב צריך מימון. אם לא תקבלו אותו כנראה שהעסק שלכם יפגע מאד. לכן, המטרה היא לאפשר מימון לעסקים טובים. הבעיה שהיא שכנגד הלוואות צריך להעמיד בטוחות. הבטוחה להלוואה היא גורם מרכזי שמשפיע על שלושה פרמטרים: הסיכוי לאישור ההלוואה, הסכום שלה והריבית שתשולם עליה. במידה ולעסק אין בטוחה סביר שההלוואה לא תאושר או הסכום שלה יהיה נמוך מדיי והיא תיהיה יקרה מדי. באמצעות התייחסות למשכנתא שנייה הבנקאים ״מייצרים״ בטוחה נוספת שהעסק שלכם יכול להישען עליה  ולקבל את האשראי שאתם צריכים במחיר ובסכום שמתאימים לכם.


חשוב לנו להדגיש, הבנקאים מממנים עסקים טובים. עסקים שהסיכון שלהם והסבירות שהם לא ישלמו את ההלוואה שלהם נמוכים ביותר. השימוש במשכנתה שנייה נועד להוזיל עלויות אשראי לעסק טוב או לאשר הלוואה שבתנאים אחרת לא הייתם מקבלים.


איך זה עובד?


אתם מגישים בקשה להלוואה באמצעות אתר הבנקאים. בנקאי מימון בונה ביחד איתכם את תוכנית המימון הנכונה לכם ואם הדבר נדרש משתמש במשכנתא שנייה כדי לאשר את ההלוואה.


תנאים למימון:

  • מעבר הליך חיתום מלא על ידי הבנקאים.
  • נכס נדל״ני משכנתא ראשונה לבנק ישראלי המוגבלת בסכום ורשומה כדין בטאבו.
  • שארית יתרת הסכום של המשכנתא הראשונה ביחד עם סכום המימון מהבנקאים יגיעו במשותף עד ל-70% משווי הנכס בהתאם לחוו״ד שמאי.
  • קבלת מכתב הסכמה מהבנק לרישום משכנתא שנייה.
  • התחייבות לאי לקיחת אשראי נוסף מהגורם בעל המשכנתא הראשונה.
  • הלוואה לתקופה של עד 5 שנים עם לוחות סילוקין המותאמים לעסק שלכם.


עלויות:

  • 2% עמלת הקמה הכוללת את כל הוצאות ההלוואה והרישום מלבד עלויות השמאי.
  • ריבית שנתית על בסיס ריבית הפריים החל מ-4%+P שנתי.חסרונות?

נטילת אשראי נוסף מגדילה את המינוף של העסק שלכם ולכן מגדילה את הסיכון. בנושא זה אין כמעט הבדל בין רישום משכנתא שנייה להלוואה ללא משכנתא שנייה. מצד שני במידה וקיימת הפרדה כלשהי בין חובות העסק שלכם לבין חובות משק הבית, רישום משכנתא שנייה יסכן גם את משק הבית בחשיפה לחובות העסק. אין לזלזל בכך.

מה שכן, בשוק הישראלי חיסרון זה כמעט ואינו רלוונטי שכן מרבית ההלוואות העסקיות גם ככה כרוכות בחתימה על ערבות אישית שלכם כבעלי העסק ושל בני/בנות זוגכם.


יתרונות?

ההישענות על משכנתא שנייה לטובת הלוואה עסקית מייצרת עבורכם יתרונות רבים. היא מאפשרת לכם לממש את מלוא פוטנציאל המימון שאפילו לא ידעתם שיש לכם ובתנאים הטובים ביותר שיכלתם להשיג. כאמור ללא בטוחה זו סביר שלא היתה מאושרת לעסק שלכם הלוואה כלל. בנוסף, בהיבטי מיסוי, ההוצאות בגין ההלוואה מיוחסות לעסק מבחינה חשבונאית (בשונה מלקיחת משכנתא פרטית) מה שמוריד לכם את חבות המס.
דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״