Let evolution do her part.

חייבים להפסיק עם המענקים לעסקים גרועים

פרסום שלנו בדה מרקר. נגד המענקים העיוורים שהורסים את הכלכלה.

https://www.themarker.com/opinion/.premium-1.9157965

דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״