super cpa

יש סופר רואי חשבון בקהל

אנחנו כותבים לכם כי אנחנו מאמינים שאתם מכירים את הלקוחות שלכם מבחינה פיננסית יותר טוב מכל אחד אחר. לכן, אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים לבחון מתן אשראי עסקי מקור המידע הטוב ביותר הוא אתם, רואי החשבון של העסק. ניסיון העבר שלנו מוכיח שהלוואות שהוגשו באמצעות רואי חשבון הן האיכותיות ביותר.


הלקוחות שלכם, שנמנים עם קבוצת העסקים הקטנים והבינוניים, נמצאים במצוקת אשראי קבועה ובשירותיות חסר מצד המערכת הבנקאית. כל מחקר מציף את הבעיה הזו וכל דו״ח של הסוכנות לעסקים, משרד הכלכלה או משרד האוצר אומר כל שנה אותו דבר. יש לכם את הכוח לעזור להם. במשך שנים התרגלו בישראל שמלבד המערכת הבנקאית קיים רק שוק אפור של ניכיון צ׳קים. זה כבר לא המצב. הבנקאים מספקים שירותי בנקאות מימון פרימיום לעסקים טובים בתנאים תחרותיים להלוואות בערבות מדינה.


גם עסקים קטנים יכולים לקבל שירותי בנקאות מימון כמו עסקים גדולים ובמחירים תחרותיים למערכת הבנקאית.


אנחנו נשמח לעזור ללקוחות שלכם להשתחרר ממחנק האשראי ולהרוויח יותר.


צרו איתנו קשר בכל צורה ובכל שעה. אנחנו מספקים שירותי בנקאות כמו שמימון בנקאי יכול להיות.

יונתן ברנד, יוסי אלון, רן סיני וצוות הבנקאים

יונתן ברנד


דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״