teaching on money

הבנקאים משקיעים גם בחינוך לא רק בעסקים

לפעמים אנחנו גם עושים עוד דברים חוץ מלתת אשראי.
לשמחתנו נתנו לנו את ההזדמנות להשקיע קצת בדור העתיד וללמד כיתות ח׳ ו-ט׳ בבית החינוך המשותף בשפיים שיעור על... כסף.

כן. כסף.

שאלתי את התלמידים מי מבין ההורים שלהם מתעסק ביום יום במקצועות שהם לומדים בבית הספר: תנ"ך, ביולוגיה ספרות וכו׳... כמובן שמעט מאוד תלמידים הצביעו בכל פעם. שאלתי אותם אם ההורים שלהם מתעסקים בכסף בכל יום. כולם הצביעו. אז תגידו לי, לא כדאי להשקיע אולי נניח חצי אחוז מהזמן שאנחנו מקדישים לחינוך הילדים בלדבר על כסף?

אז למדנו מה זה כסף. מתי ואיך נוצר. איך הוא התפתח. מי מנהל אותו ומה המטרות שלו. וכן, גם קצת כלים פרקטיים. אנחנו מעבירים סדנא של 4 שיעורים בכל רבעון בהתנדבות ואפשר לבקש מאיתנו לבוא גם אליכם. כל הקודם זוכה.

#חינוך #כסף #מימון

דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״