q2 news

אגרת תקופתית לסיכום רבעון 1 2022

הבנקאים - איך בנקאות מימון לעסקים צריכה להיות

איגרת #5

5 באפריל 2022

״אתה מתחיל הכי מהר שלך ולאט לאט אתה מגביר״ ק. שגיב

באיגרת המידע החמישית שלנו נשמח לסכם את שנת 2021 ואת הרבעון הראשון של שנת 2022.

מה שממשיך לאפיין אותנו, אולי באופן המובהק ביותר, הוא העובדה שהבנקאים עומדים ביעדים וממשיכים לדבוק בתוכנית העסקית והיעדים שהצבנו לעצמנו מאז פורסמה. כפי שציינו באיגרת הרביעית שלנו, המיקוד ל-12 החודשים שחלפו היה להגדיל את תיק האשראי. לשמחתנו באמצעות גיוס מקורות מוצלח הצלחנו להגדיל את תיק האשראי במאות אחוזים תוך שמירה על איכותו. אנחנו מנהלים היום תיק של עשרות מיליוני ₪ ובהיקף תלת ספרתי של הלוואות בכל רגע נתון. לאחרונה אושרו לנו קווי אשראי בנקאיים, שחלקם אף הופעלו. בקיצור, לא רק "על המפה" אלא גם "במסלול המתוכנן" לצמוח להיקף אשראי תלת ספרתי במליוני ₪ עוד השנה.

הגידול בתיק האשראי הביא אותנו למספר אבני דרך משמעותיות:

  • הגדלת הצוות בבנקאי מימון ויועץ משפטי
  • החברה עברה לריווחיות מלאה, לא תפעולית גרידא
  • התחלנו להתמודד עם הליכי גבייה. גבינו ב-100% הצלחה את הלוואה היחידה שפיגרה מה שאפשר לנו לתקף את איכות החיתום ולשמור עדיין על 0% חובות אבודים.
  • ו... מעבר למשרדים חדשים :)

סלון הבנקאים

אז מה עוד צפוי לנו להמשך השנה?

  • המשך פיתוח מערכת ניהול ההלוואות הדיגיטלית.
  • פיתוח שיתופי פעולה עסקיים נוספים.
  • סיום הליך גיוס ההון השלישי של החברה.
  • המשך גידול תיק האשראי בעשרות אחוזים באופן חודשי.

חוץ מזה יש לנו המון מרצ׳נדייס מגניבים ומתנות לחג! בואו לבקר אותנו במשרדים החדשים ובאופן כללי, הצטרפו אלינו כדי להמשיך ולפתח את שוק האשראי לעסקים בישראל. חג חירות שמח!

ארנק הבנקאים

בברכה,

צוות הבנקאים

דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״