CEO regulazia panel

סיכום כנס רגולציה ופינטק

היום היה לנו הכבוד הגדול להתארח ולהשתתף ביום עיון בנושא פינטק ורגולציה ישראליים.

ידוע לכולם שהשוק מקדים את הרגולטור ובמדינה מתוקנת הרגולטור עושה את המאמצים כדי להדביק את הפער ולשרת את האזרח בצורה הטובה ביותר באמצעות חקיקה ורגולציה שמאפשרת לו להנות מהקידמה. בישראל הפער ביחס לעולם וביחס לאפשרויות הטכנולוגיה הישראלית מורגשים היטב. זאת לצד מונופול בנקאי והיעדר תחרות.

אנחנו עושים את מירב המאמצים על מנת לקדם מול הרגולטורים את פיתוח החקיקה הישראלית.

דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״