מכתב עדכון מאולטרה

ניוז לטר אולטרה מספר 6

אולטרה - פלטפורמה פיננסית לעסקים

איגרת #6

19 ביולי 2023

״אין דבר כזה ארוחת צהריים בחינם״ מ. פרידמן

לתקצר לכם?החלפנו את השם, השקנו את הפלטפורמה הטכנולוגית לניהול ההלוואות ואנחנו שומרים על תיק איכותי ויציב בתוך תקופה סוערת של אי ודאות.

באיגרת המידע השישית שלנו נשמח לסכם את החציון הראשון של שנת 2023. הדבר הבולט ביותר הוא שאחרי כמעט 3 שנים החלטנו להיפרד מהשם ״הבנקאים״ ולמתג את החברה מחדש כאולטרה פיננסים. אנחנו זמינים לשרת אתכם כמו תמיד ב-www.ultrafinance.co.il.

בחציון האחרון התאמנו את יעדי החברה לתקופה הסוערת בארץ ובעולם והתמקדנו בשיפור וטיוב תיק האשראי לצד שמירה על ריווחיות. בנוסף ניצלנו את התקופה לשיפור תשתיות החברה, הטכנולוגיות, הנוהליות ובהיבטי כוח אדם:

השקנו את פלטפורמת ניהול ההלוואות בגרסת הפיילוט שלה. מערכת ניהול ההלוואות הינה המערכת הליבה הבנקאית. אין כיום מערכות איכותיות כאלו לרכישה וגם המערכות לגסי (legacy systems) הבנקאיות מיושנות ואינן גמישות או חדשניות.

גייסנו חבר הנהלה חדש, סמנכ״ל האשראי ציון רווח.

הרחבנו מסגרות אשראי בנקאיות.

עדכון ושיפור נהלי עבודה ומדיניות אשראי.

העלינו את כמות הבטוחות המטראליות בתיק.

מה צפוי להמשך 2023?

שמירה על ניצול מלוא המסגרות הבנקאיות שלנו והרחבתן.

עליה משמעותית בכיסוי המטריאלי בתיק.

קיצור מח"מ התיק.

סיום פיתוח מערכת ניהול ההלוואות הדיגיטלית.

פיתוח שיתופי פעולה עסקיים נוספים.

אז איך הציטוט מכותרת המכתב מתקשר לתוכן? ב-2021 ו2022 היו ארוחות צהריים רבות ״בחינם״. הכסף היה זול, השוק חיפש השקעות וחברות אשראי ובנקים רבים גדלו ללא פרופורציות. בנוסף חברות רבות ״רצו״ להנפקה, הרבה לפני זמן הבשלות שלהן. התשלום על הארוחות האלו מגיע עכשיו. מי שנתן הלוואות לא מגודרות לפריים מפסיד על התיק. מי שהנפיק לפני הזמן רואה את המניה מתרסקת ואת ההפסדים התפעוליים גדלים. מי שנתן אשראי ללא בקרה וללא נהלים מגלה איך חלק ניכר מהתיק שלו פשוט לא באמת קיים.

המסע שלנו מוביל את אולטרה להיות פלטפורמת הפיננסים האלטרנטיבית לעסקים המובילה בישראל. כפי שבתקופת הגאות ידענו להישאר עם רגליים על הקרקע ולא להשתולל גם בתקופה כזו אנחנו שומרים על יציבות. בתקופות כאלו צריך להסתכל קדימה לעבר היעד ולראות איך כובשים אותו באופן ודאי ולא באופן הכי מהיר.

באופן תמידי אנחנו מחפשים להכיר שותפים ועסקים טובים, הצטרפו אלינו כדי לראות מה מימון בנקאי יכול להיות.

יונתן ברנד וצוות אולטרה

דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״