בנק ישראל

האשראי לעסקים לא יגדל אבל הנגיד קוטף כותרת

במקום להגביר תחרות בתחום האשראי, גם הנגיד קוטף כותרת

השבוע התפרסם בקול תרועה שבנק ישראל יסייע לראשונה לגופים חוץ בנקאיים להעמיד אשראי לעסקים קטנים. זאת, באמצעות עסקאות ריפו בהיקף של מיליארד שקל. בעסקת הריפו המוצעת, בנק ישראל מציע לספק נזילות כנגד בטוחות סחירות סולידיות בריבית נמוכה שתאפשר לגופים הפיננסים לייצר מרווח אשראי של 3% כאשר כל הנזילות (הכסף) ינותב לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו במשבר.

אמיר ירון

לצערי, שום דבר מהתוכנית הזו לא הולך לספק נזילות עודפת לעסקים קטנים בינוניים. חברות האשראי החוץ בנקאיות בישראל לא מחזיקות ני״ע המתאימים להצעת בנק ישראל ועליהן לרכוש אותן במיוחד. מקדם ההגנה שקבע בנק ישראל לעסקאות מייצר מצב שחברת אשראי חוץ בנקאית שתקנה אג״ח כאמור תצמצם בפועל את מקורות האשראי שלה ולא תגדיל אותם. זאת, כיוון שסך הכסף שיתקבל מבנק ישראל יהיה קטן ממה ששולם על ניה״ע שישמש כבטוחה. בנוסף, מגבלת הריבית שהטיל בנק ישראל על מחיר האשראי שחברות האשראי יכולות לגבות נמוך משמעותית מהמחיר המקובל בשוק, אפילו במערכת הבנקאית. בהלוואות המסובסדות בקרן בערבות מדינה הריבית היא פריים+1.5%, כשבנק ישראל מכריח את חברות האשראי להלוות בפריים הוא בפועל מכוון לעשירון העליון של העסקים הקטנים שם הסיכון נמוך ביותר, עסקים אלו גם ככה לא צריכים סיוע. הממוצע הבנקאי להלוואות לסקטור העסקים הקטנים הוא סביב הפריים+3% וקל וחומר שפרמיית סיכון הגיונית בחוץ בנקאי לא יכולה לפחות מהממוצע הבנקאי.

במתווה הנוכחי אין היגיון עסקי ואין הגדלת נזילות לחברות האשראי החוץ בנקאיות. מה כן יש? יכולת לספקולציה על מחירי האג״ח, אשראי זול מאוד לעסקים שלא צריכים אותו ובעיקר כותרת יפה. הגיע הזמן לחזק את חברות האשראי החוץ בנקאיות בישראל לטובת המשק כולו באמצעות הזרמת מקורות אמיתית ושבירת המונופול הבנקאי.

דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״