Ultra finance 2023 summary

ניוז לטר מספר 7 סיכום שנת 2023

אולטרה - פלטפורמה פיננסית לעסקים

איגרת #7

5 בינואר 2024

"ראויה לציון העובדה שמשקיעים כמונו יכולים ליהנות מיתרון ארוך טווח רק על ידי כך שינסו להיות לא טיפשים - במקום בניסיון להיות חכמים מאוד". צ'ארלי. מאנגר*

בקצרה - למרותאנחנו כואבים ומודאגים ממצב המדינה והלחימה, גם בשנה החולפת המשכנו לעבוד במרץ לפתח את תחום הבנקאות האלטרנטיבית לעסקים קטנים ובינוניים. המשכנו לגבות עסקים טובים ולייצר עסקאות רווחיות באמצעות היתרונות היחסיים שלנו. אנחנו ממשיכים לייצר תשואות מעולות למשקיעי החוב (פי 2 מפקדון בנקאי!) שלנו וערך ללקוחות שלנו.

באיגרת המידע השביעית שלנו נסכם את שנת 2023. אין לנו רצון להכביר מילים על הסיטואציה הפוליטית/מדינית. החברה מאמצת את עקרונות העבודה והצפי של המשק (בהתאם להערכות בנק ישראל ומשרד האוצר): מערכה של חודשים ארוכים לצד ירידות ריבית מתונות במהלך 2024. המשק יפעל בפעילות מלאה במתווה של כוח אדם חסר לאורך זמן. מבחינה פיננסית הציפיות הן לקיטון ריאלי בתוצר לנפש בישראל בשנת 2024 ולאחר מכן, בשנת 2025 כנקודת צמיחה משמעותית של 5%.

בתקופת המלחמה נערכנו, בתאום עם הדירקטוריון, לתרחישי קיצון שונים שלשמחתנו לא התממשו. בתיאום מלא עם כל לקוחותינו נדחו מעט תשלומי קרן (ורק בשני מקרים נקודתיים גם תשלומי הריבית) כך שתפקוד תיק האשראי ירדה לרמה של 70% למשך חודשים אוקטובר נובמבר. התיק חזר לתפקוד רגיל בחודש דצמבר. מלבד עסקים בודדים שנפגעו במישרין לאור מיקומם הגאוגרפי לקוחות החברה חזרו לעבוד באופן סדיר. אין אף לקוח של החברה אשר נקלע להליכי חדל״פ בתקופה זו. נציין בסיפוק שתוצאות אלו חריגות לטובה.

בהתאם להערכות לתרחישי הקיצון שציינו, החברה הצטיידה במזומנים רבים. מזומנים אלו אשר יועדו לשמש כעתודה לא שירתו את הצמיחה המתוכננת של החברה ופגעו ברווחיות שלה. פגיעה זו, על אף שבדיעבד הוכחה כמיותרת, הייתה לטעמנו צעד נכון על מנת לשמור על שרידות החברה. החברה שילמה את כל תשלומי החוב לבנקים למשקיעים כסדרם ולא השתמשה בזכותה לדחות תשלומים.

בחציון האחרון המשכנו בשיפור וטיוב תיק האשראי לצד שמירה על ריווחיות. בנוסף ניצלנו את התקופה לשיפור תשתיות החברה, הטכנולוגיות, הנוהליות ובהיבטי כוח אדם:

החלפנו מנוע בפלטפורמות ניהול ההלוואות שלנו. צעד גדול ומשמעותי.

החלפנו את היועץ המשפטי של החברה.

גייסנו עובד נוסף למחלקת התפעול.

גייסנו מקורות אשראי ממשקיעים פרטיים.

העלינו את כמות הבטוחות המטראליות בתיק.

מה התוכניות להמשך 2024?

ניצול מלוא המסגרות הבנקאיות שלנו והרחבתן.

הפרדת הפעילות הטכנולוגית מהאשראי.

פיתוח שיתופי פעולה עסקיים נוספים.

אז איך הציטוט מכותרת המכתב מתקשר לתוכן? בתקופות סוערות שכאלו יש לחצים ופיתויים רבים. לחצים לחפש מקורות הכנסה חדשים, לפתח כיוונים עסקיים או הזדמנויות חדשות או לבצע פעולות נמהרות אחרות כדי להגיב למצב. כמוסד כספי אנחנו נצמדים לעקרונות הבסיסיים ביותר ומעמידים אשראי ללקוחות טובים בסיכון הולם לריבית.

המסע שלנו מוביל את אולטרה להיות פלטפורמת הפיננסים האלטרנטיבית לעסקים המובילה בישראל. כפי שבתקופת הגאות ידענו להישאר עם רגליים על הקרקע ולא להשתולל גם בתקופה כזו אנחנו שומרים על יציבות. בתקופות כאלו צריך להסתכל קדימה לעבר היעד ולראות איך כובשים אותו באופן ודאי ולא באופן הכי מהיר.

באופן תמידי אנחנו מחפשים להכיר שותפים ועסקים טובים, הצטרפו אלינו כדי לראות מה בנקאות פרטית לעסקים יכולה להיות.

יונתן ברנד וצוות אולטרה


* צ'ארלס תומאס מאנגר (צ'ארלי מאנגר) שהלך לעולמו בנובמבר החולף, כחודש לפני שהגיע לגיל 100, התפרסם בעיקר כשותפו של המשקיע המפורסם וורן באפט והיה בעל מניות וסגן יו"ר של הקונצרן האמריקאי ברקשייר הת'אווי.

דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״